MELD FORKJØPSRETT

Jeg melder med dette forkjøpsrett til bolig i prosjektet. Jeg er kjent med at boligene fordeles etter ansiennitet i Skien Boligbyggelag.

Frist for å melde forkjøpsrett er onsdag 21. oktober kl. 12.00. Samme kveld vil det bli avholdt informasjonsmøte og forkjøpsretten blir avklart så snart som mulig etter avholdt møte. Det er derfor nødvendig at den forkjøpsberettigede er tilgjengelig denne kvelden.

I tillegg til kjøpesummen kommer forkjøpsrettsgebyr til SBBL, for tiden kr 7 325.